Fryšták, kostel sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 7. června 2024

https://www.nockostelu.cz/kostel/1094/

16:30

-

22:00

Otevřeno, možnost návštěvy

16:30

-

17:30

Detektivem v kostele - poznávací hra pro děti spojená s prohlídkou kostela sv. Mikuláše + tvořivá dílna

16:30

-

17:30

Prohlídka varhan s varhaníkem
Můžete si na varhany i zahrát za asistence varhanice Jany

16:30

-

20:00

Odpoledne s kávou na farním dvoře
Kavárna v klidném prostředí farního dvora- káva a drobné občerstvení. WC. Otevřeno bude od 16:30 -18:00 h, následně od 19:00 -21:00 h.

16:30

-

21:00

 Prohlídka fryštáckých zvonů
Věž kostela bude otevřena v čase 16:30-18:00, 19:30-21:00

16:30

-

21:00

Muzeum P. Ignáce Stuchlého
Prohlídka muzea na faře s komentářem průvodkyně Pavly. Prohlídka je možná v čase 16:30 - 18:15h a 19:00 - 21:00h.

17:30

-

18:00

Hudební vystoupení dětí z fryštácké farnosti
Premiéra nejmladších talentů :-)

18:15

-

19:00

Mše svatá

19:00

-

19:30

Komentovaná prohlídka kostela - Josef Brtník

19:30

-

20:00

Varhanní hudba

20:00

-

20:30

Střípky duchovních písní - schola mladých
Hudební uskupení Nové srdce ve složení: Tomáš Novák-klávesy, Vašek Kučera-kontrabas, Dominik Němec-housle, Maruška Kučerová-housle, Sára a Neli Holíkovy-zpěv.

20:30

-

21:00

Biblické tance
Hudba, tanec, modlitba i meditace.

21:00

-

21:45

Zpěvy z Taize ve Fryštáku
Meditativní zpěvy, tiché zamyšlení, díky a prosby. Modlitba za naše město. Meditativní zpěv vede člověka k prameni modlitby, která pak vyvěrá v tichosti jeho srdce v každém okamžiku, ve dne i v noci, při práci, při rozmluvách...

21:45

-

22:15

Tiché rozjímání, osobní modlitba. Závěrečná modlitba a požehnání.