Mše svaté během týdne od 20. 6. 2021 do 27. 6. 2021

20. 6.ne12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za + rodiče Josefa a Růženu Vítkovy, dceru Marii Dohnálkovou a živou rodinu
10:00Za živou i + rodinu Odstrčilovu a Petříkovu
 
21. 6.poPamátka Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
mše sv. není
 
22. 6.út
18:15Za farníky
 
23. 6.st
17:00Za živou i + rodinu Frélichovu a Nábělkovu
 
24. 6.čtSlavnost NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE
18:15Za + Marii Pospíšilovou a dar zdraví pro celou rodinu
 
25. 6.
18:15Na poděkování za dar života a za živou a + rodinu
 
26. 6.so
18:15Za + Antonii a Vítězslava Metelovy a živou a + rodinu
 
27. 6.ne13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za + Stanslava Končáka, syna Pavla a živou rodinu
10:00Za rodiče, kteří nedovolili svým dětem, aby se narodily
 
- Dnes se v našem kostele koná sbírka na opravy kostela.
- Dnes je celosvětový den otců, oslavující otcovství, vztah otce k dětem a roli otců ve společnosti. Zvu otce dnes v 18:00 na farní dvůr. Spojíme Josefský den včerejšího dne s dnem otců. Vyslechneme krátkou úvahu jednoho z vás o otcovství, pomodlíme se litanii k svatému Josefu a u dobrého vína volně popovídáme. Také budou ke koupi knihy o otcovství!
- V pondělí 21. června bude v 18:00 setkání rodičů, jejichž děti jsou v přípravě na první svaté přijímání. Prosím, přijďte všichni!
- V tomto týdnu bude naposledy náboženství ve škole i na faře. Ve středu zveme všechny děti z náboženství ze 4.-9.třídy na bohoslužbu pro děti v 17:00. Před ní bude od 16:30 příležitost ke svátosti smíření a hned po bohoslužbě na faře malý táborák na vstup do prázdnin.
- Poslední setkání pastorační rady před prázdninami bude v neděli 27.6. v 18:00 hodin na faře.
- V neděli 4. července vyjde prázdninové číslo Farníčku. Příspěvky se přijímají do pondělí 28. června.

- Všem dětem i rodičům přejeme hezký závěr letošního podivuhodného školního roku.
- Knihy... časopisy...
- Přijměte požehnání, děti, přijďte si pro obrázky.