Společenství mladých

Společenství mladých

Jsme společenství mladých, kteří se rádi setkávají, sdílí, modlí se a tráví spolu čas. Potkáváme se většinou každou druhou sobotu od 19.00 nebo podle domluvy a to buď na DISu nebo na faře. Spolčo většinou začínáme společnou modlitbou, následuje nějaká aktivita a zamyšlení se nad textem duchovní knihy či Písma sv. Během spolča často zažijeme spoustu zábavy, sdílení a vzájemného obohacení se ze společných rozhovorů. Spolčo také občas zakončíme u jednoho stolu v DISbaru. Kromě pravidelných schůzek společně podnikáme i další aktivity jako např.: procházky v přírodě, duchovní obnovy na DISu, bowling, opékání špekáčků apod. Také se pravidelně podílíme na hudebním doprovodu nedělní hrubé mše sv.

Jestli máš touhu se vzájemně potkávat a poznat nové lidi, tak určitě neváhej zavítat mezi nás.

Kontakt:

Dáša Zlámalíková 732 723 077, Vašek Kučera, Klárka Zelinková, Maruška Kučerová, Ondra Zelinka