Hudebníci

Hudebníci

Schola

Uskupení, které se schází nepravidelně za účelem nacvičení zpěvů na Vánoce, Velikonoce, Noci kostů či jiné slavnosti. I zde je zván každý, kdo rád zpívá a má radost ze společného díla ve společenství.

Schólička

V naší farnosti se schólička schází ve dvou pravidelných termínech:

  • KAŽDOU LICHOU NEDĚLI: od 9 hodin je secvičování zpěvů na faře a v deset hodin zpěvy na bohoslužbě
  • KAŽDOU STŘEDU: od 16:15 hodin secvičování zpěvů na faře a následně v 17:00 hodin zpěvy na bohoslužbě

V tyto termíny se schází rodiče s dětmi na faře, aby nacvičili pár písní pro bohoslužbu na desátou. Schólička je otevřena pro každého, kdo rád zpívá. To znamená i pro Tebe.

Vánoční a Velikonoční zpěvy

Veronika Končáková

Varhaníci

Jana Jasenská, Jarmila Fuksová, Veronika Kušnírová, Filip Krčma