Farní kostel sv. Mikuláše

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Fryštácký farní kostel je jednou z hlavních dominant města. Sv. Mikuláši byl zasvěcen zřejmě od prvopočátků. Kostel není „architektonicky čistý“, lze o něm hovořit nejlépe jako o barokizované stavbě, která zároveň není stejného stáří. Loď kostela je částečně původní asi ze 16. století a částečně přístavba z roku 1820. Starší část kostela zahrnuje presbytář a prostor pro věřící až po čtvrté, respektive po jedenácté zastavení křížové cesty, včetně bočních oltářů sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. Celá tato část je široká 9,6 m. Nová přístavba má šířku 13,6 m a zahrnuje zbytek lodi, včetně kůru a věže. Klenba je rozdělena deseti pásy, které se opírají o pilíře, jejichž šířka je 105 či 117 cm. Výška pilířů je pět metrů, vlastní klenba je vysoká osm metrů. V roce 1912 byla klenba kostela kvůli zhoršené statice zpevněna silnými železnými traverzami. Loď kostela má celkem šest vchodů - tři v průčelí kostela a tři v presbytáři. Dnes se používají pouze dva. Více o kostele zde.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 19.7. do 29.7.2024)

Den Čas Druh intence
pátek
19.7.
18:15 Mše svatá

Na poděkování za dar života

sobota
20.7.
18:15 Mše svatá

Za + Stanislavu Pekařovou, živou rodinu a duše v očistci

neděle
21.7.
08:00 Mše svatá

Za + Ludmilu Vyskupovou, manžela, 2 syny, vnuka a zetě Josefa

10:00 Mše svatá

Za farníky

úterý
23.7.
18:15 Mše svatá

Za rodiče Koflerovy a syna

středa
24.7.
18:15 Mše svatá

Za + rodiče Pavelkovy, + syna a duše v očistci

čtvrtek
25.7.
18:15 Mše svatá

Na poděkování za dar života

pátek
26.7.
18:15 Mše svatá

Za prarodiče a seniory

sobota
27.7.
18:15 Mše svatá

Za rodiče, kteří nedovolili svým dětem, aby se narodily

neděle
28.7.
08:00 Mše svatá

Za + Karla Šebíka, rodiče a živou rodinu

10:00 Mše svatá

Za osadníky z Lukovského, Suchého a Žabárny

Místo uskutečnění

N 49°17.0664', E 17°41.1174'

Sdílejte info