Farní kostel sv. Mikuláše

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Fryštácký farní kostel je jednou z hlavních dominant města. Sv. Mikuláši byl zasvěcen zřejmě od prvopočátků. Kostel není „architektonicky čistý“, lze o něm hovořit nejlépe jako o barokizované stavbě, která zároveň není stejného stáří. Loď kostela je částečně původní asi ze 16. století a částečně přístavba z roku 1820. Starší část kostela zahrnuje presbytář a prostor pro věřící až po čtvrté, respektive po jedenácté zastavení křížové cesty, včetně bočních oltářů sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. Celá tato část je široká 9,6 m. Nová přístavba má šířku 13,6 m a zahrnuje zbytek lodi, včetně kůru a věže. Klenba je rozdělena deseti pásy, které se opírají o pilíře, jejichž šířka je 105 či 117 cm. Výška pilířů je pět metrů, vlastní klenba je vysoká osm metrů. V roce 1912 byla klenba kostela kvůli zhoršené statice zpevněna silnými železnými traverzami. Loď kostela má celkem šest vchodů - tři v průčelí kostela a tři v presbytáři. Dnes se používají pouze dva. Více o kostele zde.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 24.2. do 5.3.2024)

Den Čas Druh intence
sobota
24.2.
18:15 Mše svatá

Za farníky

neděle
25.2.
08:00 Mše svatá

Za hlubší poznání Ježíše Proměněného

10:00 Mše svatá

Za + Vlastu a Františka Poledňákovy

úterý
27.2.
18:15 Mše svatá

Za rodiče, kteří nedovolili svým dětem, aby se narodily

středa
28.2.
17:00 Mše svatá

Za +rodinu Pavelkovu a duše v očistci

čtvrtek
29.2.
18:15 Mše svatá

Za živou a + rodinu

pátek
1.3.
18:15 Mše svatá

Za oživení úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

sobota
2.3.
18:15 Mše svatá

Za + Oldřicha Lukšu, živou rodinu s prosbou o pomoc a požehnání

neděle
3.3.
08:00 Mše svatá

Za + Kateřinu Krátkou, manžela a děti

10:00 Mše svatá

Za + Vojtěcha Jurčíka

úterý
5.3.
18:15 Mše svatá

Za dar víry

Místo uskutečnění

N 49°17.0664', E 17°41.1174'

Sdílejte info