Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FRYŠTÁK
od 18.2. do 25.2.2024 - 08. týden

neděle 18.2. 1. NEDĚLE POSTNÍ
farní kostel sv. Mikuláše 08:00 Za + Josefa a Růženu Vítkovy, dceru Marii Dohnálkovou a živou rodinu
10:00 Za uzdravení Marie Miklové a za její rodinu
pondělí 19.2. pondělí 1. postního týdne
kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů 07:30 V kapli DISu
úterý 20.2. úterý 1. postního týdne
farní kostel sv. Mikuláše 18:15 Za + rodiče Helenu a Ignáce Madleniakovy a dceru Helenu
středa 21.2. středa 1. postního týdne
farní kostel sv. Mikuláše 17:00 Za děti naší farnosti a jejich rodiče
čtvrtek 22.2. svátek Stolce sv. Petra, apoštola
farní kostel sv. Mikuláše 18:15 Za papeže Františka
pátek 23.2. pátek 1. postního týdne
farní kostel sv. Mikuláše 18:15 Za + Antonína Richtera, rodiče z obou stran, zetě a + rodiče
sobota 24.2. sobota 1. postního týdne
farní kostel sv. Mikuláše 18:15 Za farníky
neděle 25.2. 2. NEDĚLE POSTNÍ
farní kostel sv. Mikuláše 08:00 Za hlubší poznání Ježíše Proměněného
10:00 Za + Vlastu a Františka Poledňákovy

  • Dnes konáme sbírku na opravy našeho kostela.
  • V pondělí je v 18:45 další setkání katechumenů, kteří se připravují na přijetí tří iniciačních svátostí – křtu, biřmování a eucharistie. Prosíme o modlitbu za ně.
  • Tento týden jsou jarní prázdniny. Není tedy výuka náboženství ve škole, ani na faře. Bohoslužba pro rodiče s dětmi ve středu v 17:00 však bude.
  • Čtvrteční kurz Alfy tento týden není. Bude příští týden.
  • Pobožnosti Křížové cesty jsou v našem kostele každý pátek. Začíná se v 17:40. V regálku u pokladnice je k zakoupení asi 15 druhů Křížové cesty. Můžete si je prohlédnout i zakoupit. K vedení pobožnosti je vhodná přítomnost 2 – 3 osob, případně i více – třeba i celé společenství modlitby matek. Zapisuje se k tomu v sakristii na připravený list.
  • V předsíni na stolečku je k zakoupení Malý průvodce postní dobou za 10 korun. Peníze můžete nechat v krabičce.
  • V tyto dny probíhá v našem národě Národní týden pro manželství. Nabídka k různým programům a setkáním je na vývěskách, letáčky o manželství v regálku u pokladnice.
  • Na vývěsce v předsíni jsou katecheze papeže Františka o neřestech a ctnostech – témata vhodná k postnímu zamyšlení a také pěkné poselství k postní době.

 

  • Všem vám přejeme požehnaný sváteční den i celý nový týden. Přijměte požehnání. Děti, přijďte si pro obrázky!
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY