Vzdělávání žen

Vzdělávání žen

Vzdělávání žen probíhá každé liché úterý v 19:00 na faře.
Jde o pravidelné setkávání žen na dané téma.

Aktuální téma je:

Katecheze papeže Františka vydané v rámci Roku víry 2013.

Kontakt:

Pavla Heinzová (tel. 724478574)

 

Aktuálně je skupinka v plném stavu. Nicméně v případě zájmu lze kontaktovat P. Josefa Brtníka.