Setkání nad Biblí

Setkání nad Biblí

Probíhá každý první pátek v měsíci po mši svaté v 19.00 na faře. Jste zváni.