Farní kavárna

Farní kavárna

Farní kavárna byla ve fryštácké farnosti otevřena v dubnu 2022, na základě podnětu farníků, kterým chyběla možnost setkávání se a popovídání si po nedělní bohoslužbě za důstojnějších podmínek, než na ulici před kostelem.

Kavárna funguje pravidelně o nedělích po „hrubé“ mši v období od velikonoční neděle do konce měsíce října, ale bývá otevřena také při jiných výjimečných situacích, jako je například Živý betlém nebo oslava posledního dne roku „silvestru“.

Provoz farní kavárny je finančně zabezpečený díky dobrovolným příspěvků od lidí, a funguje díky nezištné službě dobrovolníků, kteří se o její chod starají (tj. napečou koláče a zákusky, připraví kávu atd.). V této oblasti jsme otevřeni i dalším ochotným dobrovolníkům kteří by se rádi do této služby zapojili.

Jste srdečně zváni do naší farní kavárny.

Kontakt

Pavla Heinzová, tel. 724 478 574