Kněží – rodáci z fryštácké farnosti

Kněží – rodáci z fryštácké farnosti

Pavel Ignác Filippi

Narozen v Horní Vsi u Fryštáku. Farář ve Fryštáku v letech 1674-1686. Zemřel 1. 3. 1686.

 

Tobiáš Schwach

Rodák z Fryštáku. Farář v Bystřici pod Hostýnem a v Loukově, kde vystavěl farní kostel. V Bystřici pod Hostýnem nedaleko hřbitova vystavěl boží muka.

 

Pavel Buchta

Rodák z Fryštáku. Na kněze vysvěcen v roce 1772. Kaplan ve Fryštáku v letech 1775-1781. Později působil v Loukově u Bystřice pod Hostýnem.

 

Martin Rekotřík

Rodák z Fryštáku. Narozen 1749. Na kněze vysvěcen roku 1777. V letech 1791-1799 farář v Žeranovicích, 1799-1802 farář ve Starém Jičíně, poté v Kralicích. Zemřel roku 1817.

 

Jan Fiala

Rodák z Fryštáku. Narozen roku 1792, na kněze vysvěcen roku 1816. Od roku 1840 farář ve Slušovicích a děkan vizovický. Zemřel 1. 2. 1865.

 

František Barbořík

Narozen roku 1793 v Dolní Vsi u Fryštáku. Na kněze vysvěcen roku 1818. V letech 1841-1850 první farář ve Štípě, potom farář ve Vrahovicích.

 

František Zavrtal

Rodák z Fryštáku. Narozen roku 1793. Na kněze vysvěcen roku 1817. Farář v Mysločovicícíh a děkan holešovský. Zemřel 5. 8. 1866.

 

Valentin Rektořík

Rodák z Horní Vsi u Fryštáku. Narozen roku 1799. Na kněze vysvěcen roku 1823. Kolem roku 1856 farář v Kašavě.

 

Pavel Schwach

Narozen roku 1802 ve Fryštáku. Na kněze vysvěcen 1826. V letech 1844-1848 farář v Rusavě, poté v Rybí. Zemřel 22. 3. 1866.

 

Antonín Fiala

Narozen roku 1804 ve Fryštáku. Na kněze vysvěcen roku 1828. Od roku 1848 farář v Příboru, později arcikněz.

 

František Plšek

Narozen roku 1807 ve Fryštáku. Na kněze vysvěcen roku 1836. V letech 1846-1853 farář v Nové Lhotě, od roku 1853 farář v Kněždubu, naposled farář ve Chvalkovicích. Zemřel 10. 8. 1876.

 

František Žák

Rodák z Fryštáku. Narozen roku 1816. Na kněze vysvěcen roku 1840. Od roku 1855 farář ve Starém Hrozenkově, později děkan ve Valašských Kloboukách, farář v Hnojicích a děkan šternberského děkanátu. Zemřel 17. 3. 1882.

 

Jan Zavrtal

Narozen roku 1830 ve Fryštáku. Na kněze vysvěcen roku 1853. Zemřel 21. 3. 1882.

 

František Fiala

Narozen 1832 ve Fryštáku.  Na kněze vysvěcen roku 1858. Kooperátor v Kelči.

 

František Petráš

Narozen v Dolní Vsi u Fryštáku v roce 1833. Na kněze vysvěcen roku 1859. V letech 1878-1883 farář ve Hvozdné, později v Bílavsku u Bystřice pod Hostýnem.

 

PhDr. Václav Koutný

Narozen roku 1840 ve Fryštáku. Na kněze vysvěcen roku 1864. Profesor a prefekt v akademii Tereziáně ve Vídni. Zemřel 17. 4. 1909.

 

Jan Januška

Rodák z Fryštáku. Narozen roku 1843. Na kněze vysvěcen roku 1870. Před smrtí působil naposled jako kooperátor ve farnosti Rapotín. Zemřel 29. 1. 1878.

 

František Koutný

Rodák z Fryštáku. Narozen roku 1849. Na kněze vysvěcen roku 1873. Farář v Choryni u Valašského Meziříčí. Zemřel 27. 8. 1913.

 

Mons. Jan Daněk

Rodák z Fryštáku. Narozen roku 1855. Na kněze vysvěcen roku 1880. Farář v Hovězí u Vsetína a víceděkan, od roku 1920 kanovník Kolegiátní kapituly v Kroměříži, jednatel Matice svatohostýnské. Zemřel 2. 10. 1929. Pohřben v Kroměříži.

 

František Košut

Narozen roku 1857 ve Fryštáku. Na kněze vysvěcen roku 1883. Farář v německé farnosti Loděnice u Ivančic. Zemřel 17. 2. 1917.

 

Antonín Ticháček

Rodák z Fryštáku. Narozen roku 1862. Na kněze vysvěcen roku 1885. Kooperátor v Cholíně. Zemřel 8. 2. 1897.

 

Mikuláš Fišer

Rodák z Dolní Vsi u Fryštáku. Narozen roku 1863. Na kněze vysvěcen roku 1887. Profesor náboženství a děkan ve Strážnici. Zemřel roku 1929.

 

Valentin Doležal

Rodák z Fryštáku. Narozen roku 1864. Na kněze vysvěcen roku 1888. Farářem v Jasenné (1899-1906), odkud odešel do Dolního Němčí, kde působil do dubna 1925, kdy odešel na odpočinek do Fryštáku., kde zemřel 13. 8. 1915.

 

Antonín Ostrčilík

Jezuita. Narozen 19. 1. 1865 ve Fryštáku. Věčné řeholní sliby složil v roce 1903, ve své době patřil k nejznámějším a nejlepším lidovým misionářům jezuitského řádu v českých zemích, ale i v Rakousku. Působil jako superior jezuitských domů v Praze (1902-1905) a na Svatém Hostýně (1911-1919), pak působil na Velehradě jako rektor tamní koleje a papežského ústavu, poté až do své smrti byl superiorem v Opavě (1925-1930), kde také 21. 7. 1930 zemřel. Pohřben je na tamním hřbitově v jezuitském hrobě.

 

František Ševčík (Šefčík)

Rodák z Dolní Vsi u Fryštáku, narozen roku 1865. Na kněze vysvěcen roku 1888. Kooperátor v Hroznové Lhotě.

 

František Šebík

Rodák z Fryštáku. Narozen roku 1865. Na kněze vysvěcen roku 1890. Pět let po vysvěcení odjel do USA (Pensylvánie), kde zemřel 19. 7. 1926.

 

Theodor Zamykal

Narodil se 7. 11. 1871 ve Vítové. Na kněze vysvěcen roku 1895. Katecheta v Hranicích. Zemřel 19. 8. 1921 ve Štípě, kde žil na odpočinku.

 

Ludvík Novák

Narozen 1875 ve Fryštáku. Na kněze vysvěcen roku 1900. Působil jako farář ve Velké Střelné. Zemřel 2. 1. 1935.

 

František Jadrníček

Rodák z Fryštáku, narozen roku 1875. Na kněze vysvěcen roku 1898. Farář v Mysločovicích. Zemřel 27. 1. 1950 v Gottwaldově. Pohřben ve Fryštáku.

 

Richard Hovadík

Narozen 15. 5. 1875 v Horní Vsi u Fryštáku. Na kněze vysvěcen 5. 7. 1899. Kooperátor v německé farnosti Wachtl (Skřipov u Konic), arcibiskupský rada, čestný kaplan Maltézských rytířů, dlouholetý farář ve Všemině. Zemřel 24. 7. 1957 ve Vsetíně. Pohřben ve Fryštáku.

 

Václav Němec

Narodil se v Míškovicích roku 1876, ale již ve čtyřech letech se s rodiči přestěhoval na Žabárnu a byl veden jako rodák z Dolní Vsi u Fryštáku. Na kněze vysvěcen roku 1899. V roce 1908 byl polním kurátem. V době I. světové války sloužil v Kotoru, Podgorici, ale i v Tiraně. Od roku 1929 v hodnosti podplukovníka přednosta duchovní správy zemského vojenského velitelství v Brně. Zemřel 13. 11. 1951.

 

Mikuláš Košut

Rodák z Fryštáku. Narozen roku 1877. Na kněze vysvěcen roku 1900. Arcibiskupský rada, farář v Myslejovicích. Zemřel 14. 10. 1957. Pohřben v Myslejovicích.

 

Albert Jadrníček

Narozen 6. 2. 1879 ve Fryštáku. Na kněze vysvěcen 26. 12. 1902 v Olomouci. Dlouholetý farář v Hulíně, čestný kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. V roce 1923 vybudoval lesní ozdravovnu pro děti v Rajnochovicích, později zde také nechal vystavět sanatorium pro dospělé. V Hulíně postavil tzv. Sociální dům (dnešní zdravotní středisko). Zemřel 29. 3. 1968 v Kroměříži. Pohřben v Hulíně.

 

Václav Heřman Žák

Premonstrát. Rodák z Fryštáku. Narodil se roku 1891. Na kněze vysvěcen roku 1915. Biskupský rada, děkan v Milevsku. Zemřel 2. 4. 1960 v Písku. Pohřben v Milevsku.

 

Josef Peška

Narozen 22. 7. 1895 ve Fryštáku. Na kněze vysvěcen 5. 7. 1918. Děkan, arcibiskupský rada a dlouholetý farář v Kojetíně. Zemřel 12. 1. 1968. Pohřben ve Fryštáku.

 

Antonín Unzeitig

Narozen 3. 6. 1907 ve Fryštáku. Na kněze vysvěcen roku 1932. Inspektor náboženství, naposled farář v Holici u Olomouce. Několik let mimo kněžskou službu (i ve vězení). Zemřel 21. 7. 1970 v Gottwaldově. Pohřben na fryštáckém hřbitově.

 

Valentin Rafaja

Narozen 10. 2. 1909 ve Fryštáku. Na kněze vysvěcen 5. 7. 1938 v Olomouci. Administrátor farnosti Pitín, děkan uherskobrodský. Zemřel 31. 3. 1985.

 

Vojtěch Frélich

Salesián. Narozen 23. 4. 1914 ve Fryštáku. Na kněze vysvěcen 5. 7. 1944 v Brně. V roce 1956 odsouzen na čtyři a půl roku za „podvracení republiky“. V letech 1968-1982 administrátor v Otrokovicích, odkud přešel k 1. 7. 1982 jako administrátor do Halenkovic, kde působil až do své smrti. Zemřel 10. 2. 1994 v nemocnici ve Zlíně. Pohřben na fryštáckém hřbitově.

 

Rudolf Chudárek

Salesián. Narozen 10. 4. 1921 v Dolní Vsi u Fryštáku. Na kněze vysvěcen 19. 6. 1949 v Oseku u Duchcova. V roce 1956 zatčen a odsouzen na 13 let vězení. Po šesti letech propuštěn s podlomeným zdravím. Většinu kněžského života strávil „mimo službu“. Zemřel 29. května 1993. Pohřben na fryštáckém hřbitově.

 

Pavel Uhřík

Kapucín. Narozen 27. 12. 1949 ve Fryštáku. Na kněze vysvěcen 23. 6. 1973 v Olomouci. Člen komunity kapucínského kláštera v Brně.