Přehled duchovních správců ve Fryštáku

Přehled duchovních správců ve Fryštáku

1538- Josef, nejstarší známý fryštácký farář, příjmení není známo
1590-1591 Petr Simudes
1591-1592 Jan Čikada (Cykada)
1592-1596 Šebestian Strubachius
1596- Kryštof
1597- Martin Matheides
1602- Vavřinec Kolek
1602- Řehoř Halfar
1613- Václav Mužík
1617- Jiřík
1617- Adam Zvolenský
1625- Mojžíš Aron Semelka (Žemlička), původně nekatolický duchovní, konvertoval vlivem jezuitů
1630-1633 Jan Jeroným Hlaváč z Vojnice a Komošína, podepisoval se také „farář v Břeclavi a Zlíně“
1630- Matěj Bihety (Bihély)
1631- Jiří Soletius, karmelitán, doktor teologie
1632- Michael Rychlý
1632-1637 Albert Klimkovitz
1638-1640 Pavel Minský
1640- Martin Venceslai
1653- Matyáš Lusty (Matouš Busty)
1653- Martin Václav Martini
1655-1674 Tomáš Fabricius
1674 Ondřej Schworcz
1674-1686 Pavel Ignác Filippi, rodák z Horní Vsi
1686-1687 Antonín Zelinka, kooperátor, administrátor
1687-1709 Jan Sigismund Stiller, farář
1709-1712 František Ignác Lubowienský
1712-1717 Antonín Karel Prechtl, farář
1717-1730 Valentin Josef Vogt, farář
1730- Josef Kraut
1730- Jiří Rubal
1731-1732 Josef Tauber, farář
1735-1747 Jan Karel Straka, farář
1747-1783 Jan Ignát Schubert, farář
1783-1802 Josef Hoffman, farář
1802 Matouš Hurník, administrátor
1802-1811 Valentin Rozsypal, farář
1811-1812 Jan Orel, administrátor
1812-1818 František Randula, farář
1818 František Havránek, administrátor
1818-1831 František Hrnčíř, první fryštácký farář jmenovaný vizovickým děkanem
1832-1864 Kašpar Pavelka, farář
1864-1865 Michal Hrachovina, administrátor
1865-1872 František Skopal, farář
1872-1873 František Polášek, administrátor
1873-1879 Kašpar Michna, farář, děkan vizovický
1879 Jan Žalák, administrátor
1879-1882 Karel Vymazal, administrátor, farář, děkan vizovickým
1882 Josef Kolečkář, administrátor
1882-1893 Jan Perútka, farář
1893 Inocenc Masař, administrátor
1893-1903 Jan Žalák, farář
1904-1926 Jan Drábek, farář, děkan vizovický, kanovník
1926 Jan Koplík, administrátor
1926-1946 Jan Kubín, farář
1946-1950 František Pitrun SDB, administrátor
1950-1984 Alois Piják, administrátor
1984-1993 Viktor Wild OFM Cap., administrátor
1993 Josef Honka SDB, administrátor
1993-1994 Mgr. Jan Žaluda SDB, provizor
1994-2000 Josef Honka SDB, administrátor, farář
2000-2002 Karel Herbst SDB, administrátor, farář
2002-2005 Mgr. Emil Matušů SDB, administrátor
2005 Mgr. Jan Komárek SDB, administrátor
2005-2016 Mgr. Miroslav Dibelka SDB, administrátor, farář
Od 2006 Mgr. Josef Brtník SDB, administrátor